परेलीमा • Parelima

Transpose up

परेलीमा

Artist: 1974 AD
  Verse 1
E 
 
परेली
F#m 
मा 
 
 
Asus2 
लुकाई 
 
रा
E 
ख 
 
E 
अंगालो
F#m 
मा 
 
 
Asus2 
बाँधी 
 
रा
E 
ख ) .... २
E 
जान 
 
 
F#m 
नदेउ, 
 
 
Asus2 
रोक न  
E 
रोक
E 
उड्न 
 
F#m 
देउ, 
 
 
A 
आकाश
B 
को चरी जस्तै  
A 
मलाइ
  Chorus
C#m 
बाँधेर राख तिम्रै  
B 
मुटुमा, 
 
 
C#m 
यो त तिम्रै धड्कन  
B 
हो
C#m 
साँचेर राख तिम्रै  
B 
आँखामा, 
 
 
F#m 
यो त ति
A 
म्रै साहारा  
B 
हो
  Verse 2
E 
मन 
 
 
F#m 
भित्र 
 
 
Asus2 
साँची 
 
रा
E 
ख 
 
E 
आँखा 
 
 
F#m 
भित्र 
 
 
Asus2 
अल्झाई 
 
रा
E 
E 
रम्न 
 
 
F#m 
देउ न  
Asus2 
तिम्रै 
 
आँ
E 
खा 
 
मा
E 
बास 
 
F#m 
स्न देउ  
A 
तिम्राे 
 
 
B 
हृदयको 
 
ढुक्ढु
A 
की 
 
मा
  Repeat Chorus
C#m 
बाँधेर राख तिम्रै  
B 
मुटुमा, 
 
 
C#m 
यो त तिम्रै धड्कन  
B 
हो
C#m 
साँचेर राख तिम्रै  
B 
आँखामा, 
 
 
F#m 
यो त ति
A 
म्रै साहारा  
B 
हो
  Verse 1 Repeat
E 
 
परेली
F#m 
मा 
 
 
Asus2 
लुकाई 
 
रा
E 
ख 
 
E 
अंगालो
F#m 
मा 
 
 
Asus2 
बाँधी 
 
रा
E 
ख ) .... २
♫ ♫ ♫ www.nepmusic.com ♫ ♫ ♫
Transpose up

Parelima

Artist: 1974 AD
  Verse 1
E 
 
Pareli
F#m 
ma 
 
 
Asus2 
lukai 
 
ra
E 
kha 
 
na
E 
angalo
F#m 
ma 
 
 
Asus2 
baandhi 
 
ra
E 
kha ) .... 2
E 
Jaana 
 
 
F#m 
nadeu, 
 
 
Asus2 
roka na  
E 
roka
E 
Udna 
 
na
F#m 
deu, 
 
 
A 
aakaash
B 
ko chari jastai  
A 
malai
  Chorus
C#m 
Baandhera raakha timrai  
B 
mutuma, 
 
 
C#m 
yo ta timrai dhadkan  
B 
ho
C#m 
Saanchera raakha timrai  
B 
aankhama, 
 
 
F#m 
yo ta ti
A 
mrai sahara  
B 
ho
  Verse 2
E 
Mana 
 
 
F#m 
bhitra 
 
 
Asus2 
saanchi 
 
ra
E 
kha 
 
na
E 
Aankha 
 
 
F#m 
vitra 
 
 
Asus2 
aljhai 
 
ra
E 
kha
E 
Ramna 
 
 
F#m 
deu na  
Asus2 
timrai 
 
aan
E 
kha 
 
ma
E 
Baasa 
 
ba
F#m 
sna deu  
A 
timro 
 
 
B 
hridayako 
 
dhukdhu
A 
ki 
 
ma
  Repeat Chorus
C#m 
Baandhera raakha timrai  
B 
mutuma, 
 
 
C#m 
yo ta timrai dhadkan  
B 
ho
C#m 
Saanchera raakha timrai  
B 
aankhama, 
 
 
F#m 
yo ta ti
A 
mrai sahara  
B 
ho
  Verse 1 Repeat
E 
 
Pareli
F#m 
ma 
 
 
Asus2 
lukai 
 
ra
E 
kha 
 
na
E 
angalo
F#m 
ma 
 
 
Asus2 
baandhi 
 
ra
E 
kha ) .... 2
♫ ♫ ♫ www.nepmusic.com ♫ ♫ ♫