You are currently viewing छुदैन तिम्रो मायाले • Chudaina Timro Mayale
1974 AD

छुदैन तिम्रो मायाले • Chudaina Timro Mayale

Play Video
Transpose up

Chudaina Timro Mayale

Artist: 1974 AD
Am 
(छुदैन तिम्रो  
F 
मायाले 
 
 
G 
यदि तिमीनै याहाँ  
Am 
नभए) 
 
x2
 
सम्म  
F 
मेटिन्न मेरा मनका  
G 
तृष्णाहरु
C 
यदि तिमी  
G 
नजिक नभए  
E 
सम्म
Dm 
व्यथा बढ्छ चोट  
G 
पनि अझै  
E 
थपिन्छ
Am 
झन् झन्  
E 
मुटुमा 
 
 
G 
आगो 
 
 
D 
दन्किन्छ
F 
नबल्झेको 
 
 
C 
घाऊ 
 
 
G 
बल्झिन्छ
▲▼▲▼ Music ▲▼▲▼
 
Guitar:  
Am 
♫ 
 
 
Am 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
Am 
 
Violin:  
Am 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
D7 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
G 
♫ 
 
 
Am 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
D7 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
G 
▲▼▲▼ Music ▲▼▲▼
Am 
भनन 
 
E 
लाई 
 
 
C 
तिम्रो 
 
ठे
G 
गाना
 
Am 
ताउन 
 
E 
लाई 
 
 
C 
तिम्रो 
 
चा
G 
हाना
 
मन  
Dm 
परेका 
 
F 
बै 
 
कु
G 
राह
C 
रु
 
चि
E 
ठ्ठिमा नै सबै लेखि
E 
नौ 
 
भने
Am 
झन् झन्  
E 
मुटुमा 
 
 
G 
आगो 
 
 
D 
दन्किन्छ
F 
नबल्झेको 
 
 
C 
घाऊ 
 
 
G 
बल्झिन्छ
♫ ♫ ♫ ♫ Repeat Chorus ♫ ♫ ♫ ♫
Am 
(छुदैन तिम्रो  
F 
मायाले 
 
 
G 
यदि तिमीनै याहाँ  
Am 
नभए) 
 
x2
 
सम्म  
F 
मेटिन्न मेरा मनका  
G 
तृष्णाहरु
C 
यदि तिमी  
G 
नजिक नभए  
E 
सम्म
Dm 
व्यथा बढ्छ चोट  
G 
पनि अझै  
E 
थपिन्छ
Am 
झन् झन्  
E 
मुटुमा 
 
 
G 
आगो 
 
 
D 
दन्किन्छ
F 
नबल्झेको 
 
 
C 
घाऊ 
 
 
G 
बल्झिन्छ
♫ ♫ ♫ www.nepmusic.com ♫ ♫ ♫
Transpose up

Chudaina Timro Mayale (English)

Artist: 1974 AD
Am 
(Chudaina timro  
F 
mayale 
 
 
G 
yedi timinai yaha  
Am 
nabhaya) 
 
x2
 
Samma  
F 
metinna mera manka  
G 
trishnaharu
C 
Yedi timi  
G 
najik nabhaya  
E 
samma
Dm 
Byatha badhchha chot  
G 
pani ajhai  
E 
thapinchha
Am 
Jhan jhan  
E 
mutuma 
 
 
G 
aago 
 
 
D 
dankinchha
F 
Nabaljheko 
 
 
C 
ghau 
 
 
G 
baljhinchha
▲▼▲▼ Music ▲▼▲▼
 
Guitar:  
Am 
♫ 
 
 
Am 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
Am 
 
Violin:  
Am 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
D7 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
G 
♫ 
 
 
Am 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
D7 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
G 
▲▼▲▼ Music ▲▼▲▼
Am 
Bhanana 
 
ma
E 
lai 
 
 
C 
timro 
 
the
G 
gana
 
Ba
Am 
tauna 
 
ma
E 
lai 
 
 
C 
timro 
 
chha
G 
hana
 
Man  
Dm 
pareka 
 
sa
F 
bai 
 
ku
G 
raha
C 
ru
 
Chi
E 
thhima nai sabai lekhi
E 
nau 
 
bhane
Am 
Jhan jhan  
E 
mutuma 
 
 
G 
aago 
 
 
D 
dankinchha
F 
Nabaljheko 
 
 
C 
ghau 
 
 
G 
baljhinchha
♫ ♫ ♫ ♫ Repeat Chorus ♫ ♫ ♫ ♫
Am 
(Chudaina timro  
F 
mayale 
 
 
G 
yedi timinai yaha  
Am 
nabhaya) 
 
x2
 
Samma  
F 
metinna mera manka  
G 
trishnaharu
C 
Yedi timi  
G 
najik nabhaya  
E 
samma
Dm 
Byatha badhchha chot  
G 
pani ajhai  
E 
thapinchha
Am 
Jhan jhan  
E 
mutuma 
 
 
G 
aago 
 
 
D 
dankinchha
F 
Nabaljheko 
 
 
C 
ghau 
 
 
G 
baljhinchha
♫ ♫ ♫ www.nepmusic.com ♫ ♫ ♫