You are currently viewing छुदैन तिम्रो मायाले • Chudaina Timro Mayale
1974 AD

छुदैन तिम्रो मायाले • Chudaina Timro Mayale

Transpose up

Chudaina Timro Mayale

Artist: 1974 AD
Am 
(छुदैन तिम्रो  
F 
मायाले 
 
 
G 
यदि तिमीनै याहाँ  
Am 
नभए) 
 
x2
 
सम्म  
F 
मेटिन्न मेरा मनका  
G 
तृष्णाहरु
C 
यदि तिमी  
G 
नजिक नभए  
E 
सम्म
Dm 
व्यथा बढ्छ चोट  
G 
पनि अझै  
E 
थपिन्छ
Am 
झन् झन्  
E 
मुटुमा 
 
 
G 
आगो 
 
 
D 
दन्किन्छ
F 
नबल्झेको 
 
 
C 
घाऊ 
 
 
G 
बल्झिन्छ
▲▼▲▼ Music ▲▼▲▼
 
Guitar:  
Am 
♫ 
 
 
Am 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
Am 
 
Violin:  
Am 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
D7 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
G 
♫ 
 
 
Am 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
D7 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
G 
▲▼▲▼ Music ▲▼▲▼
Am 
भनन 
 
E 
लाई 
 
 
C 
तिम्रो 
 
ठे
G 
गाना
 
Am 
ताउन 
 
E 
लाई 
 
 
C 
तिम्रो 
 
चा
G 
हाना
 
मन  
Dm 
परेका 
 
F 
बै 
 
कु
G 
राह
C 
रु
 
चि
E 
ठ्ठिमा नै सबै लेखि
E 
नौ 
 
भने
Am 
झन् झन्  
E 
मुटुमा 
 
 
G 
आगो 
 
 
D 
दन्किन्छ
F 
नबल्झेको 
 
 
C 
घाऊ 
 
 
G 
बल्झिन्छ
♫ ♫ ♫ ♫ Repeat Chorus ♫ ♫ ♫ ♫
Am 
(छुदैन तिम्रो  
F 
मायाले 
 
 
G 
यदि तिमीनै याहाँ  
Am 
नभए) 
 
x2
 
सम्म  
F 
मेटिन्न मेरा मनका  
G 
तृष्णाहरु
C 
यदि तिमी  
G 
नजिक नभए  
E 
सम्म
Dm 
व्यथा बढ्छ चोट  
G 
पनि अझै  
E 
थपिन्छ
Am 
झन् झन्  
E 
मुटुमा 
 
 
G 
आगो 
 
 
D 
दन्किन्छ
F 
नबल्झेको 
 
 
C 
घाऊ 
 
 
G 
बल्झिन्छ
♫ ♫ ♫ www.nepmusic.com ♫ ♫ ♫

These known chords are used in this song.

Transpose up

Chudaina Timro Mayale (English)

Artist: 1974 AD
Am 
(Chudaina timro  
F 
mayale 
 
 
G 
yedi timinai yaha  
Am 
nabhaya) 
 
x2
 
Samma  
F 
metinna mera manka  
G 
trishnaharu
C 
Yedi timi  
G 
najik nabhaya  
E 
samma
Dm 
Byatha badhchha chot  
G 
pani ajhai  
E 
thapinchha
Am 
Jhan jhan  
E 
mutuma 
 
 
G 
aago 
 
 
D 
dankinchha
F 
Nabaljheko 
 
 
C 
ghau 
 
 
G 
baljhinchha
▲▼▲▼ Music ▲▼▲▼
 
Guitar:  
Am 
♫ 
 
 
Am 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
Am 
 
Violin:  
Am 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
D7 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
G 
♫ 
 
 
Am 
♫ 
 
 
E 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
D7 
♫ 
 
 
F 
♫ 
 
 
C 
♫ 
 
 
G 
▲▼▲▼ Music ▲▼▲▼
Am 
Bhanana 
 
ma
E 
lai 
 
 
C 
timro 
 
the
G 
gana
 
Ba
Am 
tauna 
 
ma
E 
lai 
 
 
C 
timro 
 
chha
G 
hana
 
Man  
Dm 
pareka 
 
sa
F 
bai 
 
ku
G 
raha
C 
ru
 
Chi
E 
thhima nai sabai lekhi
E 
nau 
 
bhane
Am 
Jhan jhan  
E 
mutuma 
 
 
G 
aago 
 
 
D 
dankinchha
F 
Nabaljheko 
 
 
C 
ghau 
 
 
G 
baljhinchha
♫ ♫ ♫ ♫ Repeat Chorus ♫ ♫ ♫ ♫
Am 
(Chudaina timro  
F 
mayale 
 
 
G 
yedi timinai yaha  
Am 
nabhaya) 
 
x2
 
Samma  
F 
metinna mera manka  
G 
trishnaharu
C 
Yedi timi  
G 
najik nabhaya  
E 
samma
Dm 
Byatha badhchha chot  
G 
pani ajhai  
E 
thapinchha
Am 
Jhan jhan  
E 
mutuma 
 
 
G 
aago 
 
 
D 
dankinchha
F 
Nabaljheko 
 
 
C 
ghau 
 
 
G 
baljhinchha
♫ ♫ ♫ www.nepmusic.com ♫ ♫ ♫

These known chords are used in this song.

Play Video

This Post Has One Comment

  1. yabanci diziler

    Excellent way of describing, and nice piece of writing to take information regarding my presentation topic, which i am going to present in school. Gennifer Nicolai Aba

Leave a Reply