आँखामा तिमीलाई • Aankhama Timilai

Transpose up

Aankhama Timilai

Artist: Nabin K Bhattarai
Verse 1
G 
आँखामा 
 
तिमी
Am 
लाई 
 
पाउँ
C 
छु म  
Bm 
धेरै 
 
 
G 
धेरै 
 
….२
G 
सपनीमा 
 
तिमी
Am 
लाई 
 
पाउँ
C 
छु 
 
 
Bm 
निन्द्रै 
 
 
G 
भरि 
 
….२
Chorus 1
G 
जलाई 
 
आफु
Am 
लाई 
 
देखाउ
D 
न म सक्दि
G 
न 
 
….२
G 
माया 
 
तिमी
Am 
लाई 
 
C 
र्छु म  
Bm 
धेरै 
 
 
G 
धेरै 
 
….२
Verse 2
G 
लिई 
 
तिमी
Am 
लाई 
 
हिंड्ने
C 
छु म  
Bm 
सँधै 
 
 
G 
सँधै 
 
….२
G 
अँगालोमा 
 
तिमी
Am 
लाई 
 
राख्ने
C 
छु म  
Bm 
सँधै 
 
 
G 
सँधै 
 
….२
Chorus 2
G 
टुक्राई 
 
आफै
Am 
लाई 
 
जो
D 
ड्न म सक्दि
G 
न 
 
….२
G 
माया 
 
तिमी
Am 
लाई 
 
C 
र्छु म  
Bm 
धेरै 
 
 
G 
धेरै 
 
….२
Chorus 1 Repeat
G 
जलाई 
 
आफु
Am 
लाई 
 
देखाउ
D 
न म सक्दि
G 
न 
 
….२
G 
माया 
 
तिमी
Am 
लाई 
 
C 
र्छु म  
Bm 
धेरै 
 
 
G 
धेरै
♫ ♫ ♫ www.nepmusic.com ♫ ♫ ♫
Transpose up

Aankhama Timilai (English

Artist: Nabin K Bhattarai
Verse 1
G 
Aankhama 
 
timi
Am 
lai 
 
paun
C 
chhu ma  
Bm 
dherai 
 
 
G 
dherai 
 
….2
G 
Sapanima 
 
timi
Am 
lai 
 
paun
C 
chhu 
 
 
Bm 
nindrai 
 
 
G 
bhari 
 
….2
Chorus 1
G 
Jalai 
 
aafu
Am 
lai 
 
dekhau
D 
na ma sakdi
G 
na 
 
….2
G 
Maya 
 
timi
Am 
lai 
 
ga
C 
rchhu ma  
Bm 
dherai 
 
 
G 
dherai 
 
….2
Verse 2
G 
Liie 
 
timi
Am 
lai 
 
hidne
C 
chhu ma  
Bm 
sandhai 
 
 
G 
sandhai 
 
….2
G 
Angaaloma 
 
timi
Am 
lai 
 
rakhne
C 
chhu ma  
Bm 
sandhai 
 
 
G 
sandhai 
 
….2
Chorus 2
G 
Tukrai 
 
aafai
Am 
lai 
 
jo
D 
dna ma sakdi
G 
na 
 
….2
G 
Maya 
 
timi
Am 
lai 
 
ga
C 
rchhu ma  
Bm 
dherai 
 
 
G 
dherai 
 
….2
Chorus 1 Repeat
G 
Jalai 
 
aafu
Am 
lai 
 
dekhau
D 
na ma sakdi
G 
na 
 
….2
G 
Maya 
 
timi
Am 
lai 
 
ga
C 
rchhu ma  
Bm 
dherai 
 
 
G 
dherai
♫ ♫ ♫ www.nepmusic.com ♫ ♫ ♫